Beurs Reglement

REGLEMENT BEURSORGANISATIE WIJ IK & JIJ

Onderstaand reglement is van toepassing wanneer u deelneemt aan de beurzen georganiseerd door Wij IK & Jij.  Bij inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen en het eens te zijn met de door ons opgestelde regels.

Organisatie

 1. 1. De beurs is op de beursdag van 10.00 uur tot 17.00 uur voor publiek toegankelijk. Gedurende de openingsuren dient de stand altijd bemand te zijn.
 2.  
 3. 2. U wordt verzocht om u bij aankomst te melden bij de kassa, u ontvangt als deelnemer twee deelnemersbandjes waarmee u vrij toegang heeft tot de beurslocatie. De Standhouder en zijn medewerker(s) dienen deze bandjes tijdens de beurs permanent te dragen.
 4.  
 5. 3. Aanwijzingen van de organisator Wij Ik & Jij dienen te worden opgevolgd.
 6.  
 7. 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Wij Ik & Jij.

Algemeen

 1. 1. De beurslocatie is op de beursdag vanaf 07.00 uur geopend. U kunt met uw voertuig tot vlak bij het gebouw komen. U kunt op diverse locatiesladen en lossen om zo dicht mogelijk bij uw stand te komen. Na het laden en lossen dient u de laad- en losplaats direct te verlaten en uw auto te parkeren.
 2.  
 3. 2. Om 09.45 uur dient u uw stand te hebben ingericht.
 4.  
 5. 3. De Standhouder is verplicht tijdig aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat zijn Stand bij aanvang van de openingsuren volledig ingericht en gereed te hebben ten behoeve van het publiek. Daarnaast moet de stand tot het einde van de beurs volledig ingericht blijven.
 6.  
 7. 4. Opbouwen kan op de beursdag vanaf 07.00 uur. Een eventuele mogelijkheid om de dag van tevoren op te bouwen zal bij inschrijving kenbaar worden gemaakt.
 8.  
 9. 5. U dient zelf zorg te dragen voor tafelbedekking. U dient brandgevoelige materialen brandwerend te maken en brandvertragende stoffen te gebruiken.
 10.  
 11. 6. U hebt de beschikking over een aansluitpunt voor elektriciteit. Voor een verlengsnoer of verdeeldozen dient u zelf zorg te dragen. Uw elektrische aansluitingen dienen voorzien te zijn van randaarde. Kabelhaspels dienen volledig te zijn afgerold vanwege brandveiligheid. Per m2 mag u niet meer dan 100 watt gebruiken. Waterkokers en koffiezetapparaten zijn niet toegestaan.
 12.  
 13. 7. U geeft duidelijk op uw stand aan wie u bent en wat u aanbiedt.
 14.  
 15. 8. Buiten de afgebakende stand mag geen verkoopwaar worden aangeboden en het is de standhouder verboden zonder overleg stellingen, extra tafels enz. welke de doorgang, het licht of uitzicht belemmeren, te plaatsen. Tenzij dit bij inschrijving met de organisatie van Wij Ik & Jij is overlegd en is bevestigd op uw factuur.
 16.  
 17. 9. Gangpaden, nooduitgangen en vluchtroutes dienen ten allen tijde vrij te blijven.
 18.  
 19. 10. Het verkopen of verstrekken van consumpties en levensmiddelen aan bezoekers of (medewerkers van) andere standhouders is verboden.  Ook colportage, voor welk doel dan ook, is niet toegestaan.
 20.  
 21. 11. U mag op geen enkele wijze overlast bezorgen d.m.v. geluid, geuren, stoffen enz.
 22.  
 23. 12. Standruimte kan tot 3 maanden voor de beursdatum schriftelijk worden geannuleerd.Restitutie vindt dan plaats onder aftrek van 20% administratiekosten. Er vindt geen restitutie plaats binnen drie maanden voor aanvang van de beurs.
 24.  
 25. 13. U mag drie maanden voor de beurs een vervangend standhouder aandragen na schriftelijke
  annulering (zie 12.).  Er vind dan restitutie plaats van uw standgeld onder aftrek van 20% administratiekosten nadat de betaling van vervangende standhouder is voldaan.
 26.  
 27. 14. Onderverhuur of afstaan van standruimte aan derden is niet toegestaan.
 28.  

15. Betalingen dienen bijgeschreven te zijn op de dag die is aangegeven op uw factuur. Wanneer uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw reservering.      

Verkoop

Op de beurs zijn toegelaten:

 1. a. Natuurlijke mineralen, gesteenten, edelstenen, sierstenen, fossielen, schelpen en koralen.
 2.  
 3. b. Verzameltoebehoren en hulpmiddelen (doosjes, loepen, microscopen), gereedschappen, machines en materialen voor steenbewerking, fournituren voor sieraden, boeken, kaarten, tijdschriften (die gerelateerd zijn aan de beurs). e.d.
 4.  
 5. c. Overige lapidaire producten: van natuurlijke mineralen, gesteenten of schelpen vervaardigde voorwerpen, of sieraden waarin natuurlijke mineralen, (geslepen) gesteenten of schelpen zijn verwerkt. Per stand mag niet meer dan 50% van het oppervlak met deze producten bedekt zijn.
 6.  

Niet toegelaten zijn:

 1. a. Synthetische, ‘man made’, bestraalde, geverfde, gebleekte of op een andere kunstmatige wijze behandelde materialen, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt.
 2.  
 3. b. Goud en zilver wat niet geijkt is.
 4.  
 5. c. Sieraden met namaak ’stenen’ (glas, plastic, enz.)
 6.  
 7. d. Ondeugdelijk verpakte radioactieve mineralen of andere mineralen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Radioactieve mineralen dienen altijd als zodanig gemerkt te zijn.

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor schade die u aan het gebouw of meubilair toebrengt.

 

Door het in gebruik nemen van de door u gehuurde standruimte ziet u zonder enig voorbehoud af van elk verhaal en van elke eis tot schadevergoeding voor wat betreft de organisatie van Wij Ik & Jij.

 

De organisatie van Wij Ik & Jij is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van personen en/of eigendommen van de Standhouder en zijn medewerkers.

 

De organisatie van Wij Ik & Jij is niet aansprakelijk voor vermissingen en schade ontstaan door diefstal, verlies, brand, storm of rampen.

 

Indien door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten de invloedsfeer van de organisatie, de beurs niet kan plaatsvinden,  stelt de organisatie van Wij Ik & Jij zich niet aansprakelijk voor door deelnemers gemaakte kosten.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder opgaaf van redenen, standhouders en (andere) personen die zich niet houden aan de regels of anderszins niet conform de geldende normen gedragen, van de beurs te doen verwijderen en uit te sluiten van verdere deelname aan door haar georganiseerde beurzen, zonder verplicht te zijn tot restitutie van de standhuur.

Dit reglement is opgesteld door Wij Ik & Jij op 01-01-2020.